Global Analysis

Economic / Political / Energy / Environmental

  • วิเคราะห์พลังงานพม่าหลังจากประชุม World Economic Forum 2013 พม่าได้เปิดเผยรายงานเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา รายงานชื่อว่า The New Energy Architecture รายงานฉบับแรกของพม่าที่วิเคราะห์ประเด็นความท้าทายในภาคพลังงานในประเทศ และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุน

  • ผลกระทบต่อเอเชียในการเปลี่ยนแผนที่พลังงานโลก เอเชียเป็นเป้าหมายหลักของ กิจกรรมของ IEA (International Agency หรือ หน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ) ระหว่างบริษัทจัดหาพลังงานระหว่างประเทศขนาดใหญ่และรูปแบบความต้องการพลังงาน ซึ่งการที่เอ

Social / Cultural / Psychological

  • กระแสเก่า...ถึงเก่า แต่ยังเก๋า เรื่องราวของกระแสสังคมในปัจจุบันนั้น ในวันๆหนึ่งมีมากมายจนแทบจะตามไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เงินๆทองๆ สังคม ความบันเทิง สุขภาพ ไลฟสไตล์ เทคโนโลยี และอื่นๆอีกมากมายหลักๆ ของก

  • วัฒนธรรมในระบบการศึกษาไทย กับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนไทย เป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานจากน้ำมันเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และกว่าจะเกิดต้องใช้เวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในโลกลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้น้ำมันที

Global Clips